udržitelná výroba

udržitelná výroba

Všechny naše výrobky se vyrábějí ve dvou moderních výrobních závodech o celkové ploše přes 25 000 m². Závody se nachází v chráněném povodí pitné vody v Kašubech.

K dispozici máme výrobní haly, výškové sklady a moderní výzkumné zařízení. Společnost Ziaja má vlastní rozsáhlé laboratorní zázemí, včetně výzkumných a vývojových, fyzikálně-chemických a mikrobiologických laboratoří.

Farmaceutické a kosmetické přípravky Ziaja jsou vyráběny v souladu se správnou výrobní praxí (GMP).

Společnost Ziaja usiluje o zachování energie a přírodních zdrojů, proto vynakládá maximální úsilí na organizaci výroby udržitelným způsobem. Výrobní procesy probíhají s využitím nízkoemismích a vysoce výkonných zdrojů tepla a chladu. Spotřebu elektrické energie omezujeme výměnou světelných zdrojů za úsporné LED žárovky. Máme vlastní průmyslovou čistírnu odpadních vod a vzniklý odpad využíváme k výrobě elektřiny. Velké množství energie získáváme z obnovitelného zdroje - solární farmy o výkonu 100kW.