DICLOZIAJA
Typ

Typ

výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu
Kapacita

Kapacita

100 g

DICLOZIAJA

Dicloziaja 
Diclofenacum diethylaminum
11,6 mg/g, gel

Dicloziaja je gel obsahující dietylaminovou sůl diklofenaku, která je nesteroidním antiflogistikem účinkujícím proti bolesti a zánětu. Díky vodo-alkoholovému základu má gel zklidňující a chladivý účinek.

Velikost balení:
 40 g, 50 g, 100 g*
*Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Terapeutické indikace
Dospívající nad 14 let, krátkodobá terapie
- lokální léčba bolesti při akutních nataženích svalů, vyvrtnutích nebo pohmožděních v důsledku tupého poranění
Dospělí
- posttraumatický zánět šlach a vazů, svalů a kloubů po podvrtnutích, nataženích svalů nebo pohmožděních
- bolest zad
po konzultaci s lékařem
- lokalizovaný zánět měkkých tkání jako je zánět šlach nebo tenisový loket
- lokalizované a mírné symptomy osteoartrózy

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Dávkování

Přípravek se lokálně jemně vtírá do kůže třikrát až čtyřikrát denně. 
Množství aplikovaného přípravku závisí na velikosti postižené oblasti. 
Dostatečné množství pro plochu 400 až 800 cm² je 2 g až 4 g přípravku. 
Po aplikaci je nutné si umýt ruce, pokud nejsou postiženým a léčeným místem. 
Zabraňte kontaktu s očima a ústy.

Před použitím léku si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Držitel rozhodnutí o registraci
ZIAJA Ltd 
Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9
Polsko

VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ ODBORNÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA

Dle zákona mohou farmaceutické společnosti laickou veřejnost informovat o svých přípravcích pouze nereklamním způsobem za použití úplné a aktuální informace schválené příslušnými regulačními orgány.

Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.

Seznam všech přípravků registrovaných v ČR:

produkt kód SÚKL zda LP uváděných na trh?
stav k 30.07.2019
11,6 mg/g, gel – 100g 0189075 ANO
11,6 mg/g, gel – 50g 0189074 NE
11,6 mg/g, gel – 40g 0189073 NE

 

Audio flyer

Audio flyer

Typ

Typ

výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu
Kapacita

Kapacita

100 g