INFORMAČNÍ DOLOŽKA. UŽIVATELÉ WWW STRÁNEK.

Tento dokument je prvkem systému řízení bezpečností informací, který je platný v Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., a je používán v rozsahu, který je v souladu s přijatými bezpečnostními politikami.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou splněním povinnosti správce osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (nařízení, GDPR).

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Správcem osobních údajů je Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. se sídlem v Gdansku, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdansk, Polsko, která má DIČ 5840201186, REGON (IČO) 008102970, KRS 0000021573.

Ve všech záležitostech, které souvisí se zpracováním osobních údajů, můžete kontaktovat správce osobních údajů, a to následujícími způsoby:

 • listovní zásilkou na adresu: Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., Jesienna 9, 80-298 Gdansk, Polsko;
 • pomocí kontaktního formuláře a kontaktní údaje uvedené na internetové stránce
  Kontakt: https://ziaja.com/kontakt;
 • pomocí e-mailu: iod@ziaja.com.

INFORMACE O ÚČELECH, PRÁVNÍCH ZÁKLADECH DOBĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Marketingové aktivity.

Zpracování je nezbytné za účelem, který vyplývá z legitimního zájmu realizovaného správcem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), a který spočívá v provádění marketingových aktivit.

Do doby podání námitky.

Zajištění správné funkce WWW stránek.

Zpracování je nezbytné za účelem, který vyplývá z legitimního zájmu realizovaného správcem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), a který spočívá ve správě internetové stránky správce.

Do doby vyslovení účinné námitky nebo ukončení používání WWW stránky.


INFORMACE O PŘÍJEMCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům:

 • oprávněným zaměstnancům a spolupracovníkům společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.;
 • subjektům, které poskytují vybrané služby společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. včetně: právních, informačních, marketingových, statistických a analytických služeb a také pověřenci pro ochranu osobních údajů;

Osobní údaje jsou poskytovány pouze důvěryhodným příjemcům a zpracovávány pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služeb společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

INFORMACE O REALIZOVANÝCH PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči těmto osobním údajům následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům a také na obdržení jejich kopie, pokud nebude mít právo na získání kopie nepříznivý vliv na práva a svobody jiných osob;
 • právo na korekci (úpravu) svých osobních údajů, pokud nejsou správné;
 • právo na odstranění osobních údajů v situaci, kdy jejich zpracování není prováděno za účelem splnění povinnosti, která vyplývá z právního předpisu nebo není nezbytné pro zjištění, vymáhání nebo ochrany před nároky;
 • právo na odvolání souhlasu, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na jeho základě. Odvolání souhlasu nemá vliv na soulad s právem na zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho stažením.
 • právo na podání námitky proti zpracování osobních údajů s důvodu Vaší zvláštní situace v případě, kdy jsou osobní údaje zpracovávány v souvislosti s realizací legitimního zájmu společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. V případě podání námitky nebudou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenesení osobních údajů, které jsou automaticky zpracovávány na základě souhlasu nebo smlouvy;
 • právo na podání stížnosti dozorovému orgánu, tedy předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polsko;

INFORMACE O POVINNOSTI POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Používání WWW stránek společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. nevyžaduje poskytnutí osobních údajů.

INFORMACE O AUTOMATIZOVANÉM PŘIJÍMÁNI ROZHODNUTÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ.

Vaše osobní údaje mohou být použity pro přijímání automatizovaných rozhodnutí, včetně profilování na základě informací shromažďovaných pomocí souborů cookies.

INFORMACE O PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR.

Vaše osobní údaje, které jsou automaticky shromažďovány na základě souborů cookies a jiných podobných technologií budou předávány do třetích států, tedy mimo evropský hospodářský prostor, v souvislosti s používáním nástrojů dodavatelů analytických a marketingových služeb (Facebook, Google).