INFORMAČNÍ DOLOŽKA. UŽIVATELÉ WWW STRÁNEK.

Tento dokument je prvkem systému řízení bezpečností informací, který je platný v Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., a je používán v rozsahu, který je v souladu s přijatými bezpečnostními politikami.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou splněním povinnosti správce osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (nařízení, GDPR).

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Správcem osobních údajů je Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. se sídlem v Gdansku, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdansk, Polsko, která má DIČ 5840201186, REGON (IČO) 008102970, KRS 0000021573.

Ve všech záležitostech, které souvisí se zpracováním osobních údajů, můžete kontaktovat správce osobních údajů, a to následujícími způsoby:

INFORMACE O ÚČELECH, PRÁVNÍCH ZÁKLADECH DOBĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Marketingové aktivity.

Zpracování je nezbytné za účelem, který vyplývá z legitimního zájmu realizovaného správcem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), a který spočívá v provádění marketingových aktivit.

Do doby podání námitky.

Zajištění správné funkce WWW stránek.

Zpracování je nezbytné za účelem, který vyplývá z legitimního zájmu realizovaného správcem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), a který spočívá ve správě internetové stránky správce.

Do doby vyslovení účinné námitky nebo ukončení používání WWW stránky.


INFORMACE O PŘÍJEMCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům:

Osobní údaje jsou poskytovány pouze důvěryhodným příjemcům a zpracovávány pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služeb společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

INFORMACE O REALIZOVANÝCH PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči těmto osobním údajům následující práva:

INFORMACE O POVINNOSTI POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Používání WWW stránek společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. nevyžaduje poskytnutí osobních údajů.

INFORMACE O AUTOMATIZOVANÉM PŘIJÍMÁNI ROZHODNUTÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ.

Vaše osobní údaje mohou být použity pro přijímání automatizovaných rozhodnutí, včetně profilování na základě informací shromažďovaných pomocí souborů cookies.

INFORMACE O PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR.

Vaše osobní údaje, které jsou automaticky shromažďovány na základě souborů cookies a jiných podobných technologií budou předávány do třetích států, tedy mimo evropský hospodářský prostor, v souvislosti s používáním nástrojů dodavatelů analytických a marketingových služeb (Facebook, Google).