INFORMAČNÍ DOLOŽKA. ÚČASTNÍCI AKCÍ.

Tento dokument je prvkem systému řízení bezpečností informací, který je platný v Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., a je používán v rozsahu v souladu s přijatými bezpečnostními politikami.

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou splněním povinnosti správce osobních údajů v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (nařízení 2016/679, GDPR).

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Správcem osobních údajů je Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. se sídlem v Gdansku, ul. Jesienna 9, 80-298 Gdansk, Polsko, která má DIČ 5840201186, REGON (IČO) 008102970, KRS 0000021573.

Ve všech záležitostech, které souvisí se zpracováním osobních údajů, můžete kontaktovat správce osobních údajů, a to následujícími způsoby:

INFORMACE O ÚČELECH, PRÁVNÍCH ZÁKLADECH DOBĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Realizace pravidel akce.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro podniknutí kroků před uzavřením smlouvy a provedení smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) v souvislosti s realizací pravidel akce.

30 dnů od ukončení akce.

Vedení účetní a‑daňové dokumentace.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) v souvislosti s předpisy Zákona o účetnictví a jiných daňových předpisů.

5 let od ukončení kalendářního roku počítaje od dalšího roku, ve kterém byla ukončená smlouva.

Zpracování a udělení odpovědi na dotaz nebo jinou žádost.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely, které vyplývají z legitimních zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), které spočívají v 
možnosti předání odpovědi na dotaz nebo žádost, které se týkají vedené činnosti.

Doba udržování stávajících vztahů např. odpovědi na dotazy, prezentace nabídek, výměna korespondence.

Obsluha, vymáhání a ochrana v případě vzniku vzájemných nároků.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely, které vyplývají z legitimních zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), které se týkají práva na ochranu nebo vymáhání v případě vzniku vzájemných nároků.

Po dobu, ve které mohou mít strany, jež vedou konverzaci, oprávněné občanskoprávní nároky (doba promlčení nároků).

Řešení reklamací, stížností a návrhů.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely, které vyplývají z legitimních zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), které spočívají ve snaze zajistit vysokou kvalitu výrobků a služeb a také dobrého jména podnikatele.

Do doby promlčení případných vzájemných nároků, maximálně 10 let od ukončení kalendářního roku počítaje od dalšího roku, ve kterém vznikla událost, která mohla stanovit základ nároků.

Přímý marketing.

Zpracování je nezbytné pro účely, které vyplývají z legitimních zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. 
f GDPR), které spočívají v propagaci podnikatele a také nabízených služeb a výrobků.

Do okamžiku podání námitky.

 

INFORMACE O PŘÍJEMCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím příjemcům:

Osobní údaje jsou poskytovány pouze důvěryhodným příjemcům a zpracovávány pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služeb společnosti Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o.

 

 INFORMACE O REALIZOVANÝCH PRÁVECH SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte vůči těmto osobním údajům následující práva:

INFORMACE O POVINNOSTI POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Poskytnutí osobních údajů není povinné, ale je nezbytné pro realizace pravidel akce.

INFORMACE O AUTOMATIZOVANÉM PŘIJÍMÁNI ROZHODNUTÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ.

Vaše osobní údaje nebudou sloužit k přijímání automatizovaných rozhodnutí, včetně profilování.

INFORMACE O PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích států, tedy mimo evropský hospodářský prostor.